CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.thกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ ส่งหนังสั้นประกวดชิงทุนการศึกษา และคว้าโอกาสการเข้าร่วมค่ายเยาวชน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-18 09:40:10 7 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 11:14:20 14 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ซื้อสินค้าและอุปกรณ์การเรียนได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 10:15:15 9 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ระดับชั้นปวส.1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 09:37:13 11 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ระดับชั้นปวช.1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 09:36:17 10 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ปฏิทินการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 09:35:14 12 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
นายประกาศิต พรประสิทธิ นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 09:31:12 8 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-10 11:52:57 34 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจิราภร อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-11 15:51:03 47 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-10 11:52:57 34 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ว่าด้วยการแต่งกายและระเบียบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ.2559
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-10 08:33:51 18 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าครองหลวงปู่สงฆ์ จันทสโร บูชาศาลพระภูมิ และสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-09 18:09:56 20 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และนายอนุศิษฎ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-09 18:07:07 16 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การปักชื่อของนักเรียนระดับชั้นปวช.1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-09 18:05:00 15 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-09 18:02:00 14 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
นายอนุศิษฎ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานพิธีปิดโครงการ อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคเรียนฤดูร้อน ครั้งที่ 3
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-09 17:55:59 12 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-09 17:51:27 13 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำหนดการรับรายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัว ทำสัญญาและชำระเงินค่าใช้จ่าย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-04-04 22:03:46 41 0 Approve
หลักฐานการมอบตัวของนักเรียนปวช.1 และนักศึกษาปวส.1 ปี 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-04-04 10:36:05 35 0 Approve
ประกาศค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียน ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-04-04 09:51:39 49 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/27
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.678755 sec.