นางปาริสา ทวี
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ข้อมูลหน่วยงาน

บุคลากรในหน่วยงาน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ติดต่อ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

1305