📌 ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำแบบทดสอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ตามลิ้งค์ดังแนบ เพื่อเป็นต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

📝 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

📝 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)


📝 รายงานผลข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

 

แนะนำวิทยาลัย

เว็บไซต์

สถิติเยี่ยมชม

314