CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.thกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ซื้อใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับปวช.และระดับปวส.ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2562 ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-25 14:59:01 46 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-14 14:29:52 77 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-14 14:25:08 101 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-14 14:22:53 65 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ลำดับแผนกวิชา ในการเข้ารับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-14 14:17:35 79 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงสร้างความเข้าใจการเลือกตั้ง ปี 2562 แก่นักเรียน นักศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-13 14:07:51 94 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำหนดการพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-13 08:39:27 82 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงการกิจกรรมความรู้ ความเข้าใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-12 13:55:29 67 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-11 15:37:05 56 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
วิธีการยืนเข้าแถว เพื่อเข้ารับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-11 08:52:18 76 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำหนดพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-11 08:49:07 61 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 1 อัตรา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-08 15:14:31 75 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-08 08:24:14 95 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรับมอบโล่เกียรติบัตร คนดีศรีอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการประเมินระดับสถานศึกษาและ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-08 08:21:25 68 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-07 15:05:38 85 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-07 10:24:38 74 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-07 10:06:34 67 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
บรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 (หญิง)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-07 09:56:44 71 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ขอเชิญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมประชุมรับฟังความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-07 09:45:26 71 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การปฏิบัติงานบริการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-06 14:52:13 78 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำลังแสดงหน้า 10/62
<<
<-
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.937953 sec.