ยินกีต้อนรับสู่แผนกอาหารและโภชนาการ

นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

 

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

สถิติเยี่ยมชม

2628