CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.thกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ขอต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 10:33:26 53 0 ประเภทบทความ :
สร้างโดย : cpvcinfor
การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยิมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 10:29:50 33 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เกณฑ์การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 10:27:47 43 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เกณฑ์การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 10:26:29 35 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรประสานงานเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 09:49:58 52 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 09:47:42 30 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ต้านภัย COVID-19 ทุกพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-02 10:14:38 49 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดให้มีการประชุมครู
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 10:40:19 45 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 10:35:32 39 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงการอาชีวร่วมใจสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 10:31:26 46 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 10:27:52 39 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 10:22:28 44 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 10:17:21 42 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 10:08:58 38 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ระดับชั้นเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 09:58:32 48 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำหนดการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 09:56:12 42 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
1 กรกฎาคม 2563 พบกับความปกติในชีวิตวิถีใหม่
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 09:54:10 50 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 09:49:37 35 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 09:46:09 37 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ปฐมนิเทศและแนะนำแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นเลิศ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-01 09:39:38 33 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำลังแสดงหน้า 5/92
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 1.039962 sec.