CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.thกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
Good Bye Seniors
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-18 08:01:41 6 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
พิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ การประกวดโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-18 07:59:55 6 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ปฏิทินผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-15 15:32:20 5 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ประชุมคณะกรรมอาชีวศึกษาจังหวดัชุมพร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-15 09:04:09 5 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
พิธีเปิดโครงการ Open House วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-15 08:54:34 6 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ขอเชิญคณะครู นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 เเละปวส.2 แผนกวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการ ประกวดโครงการวิชาชีพ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-13 15:47:20 6 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ขอเชิญคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีทุกคน เข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศ ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สายใยบัญชี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-13 15:43:46 5 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การแข่งขันทักษะวิชาชีพการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-09 09:14:57 6 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน รอบที่ 1 (ช่วงที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-09 08:51:05 8 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เชิญชวนส่งหัวข้อโครงการวิจัย เพื่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-08 10:52:27 9 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ขอเชิญชวนครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมส่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-08 09:57:03 7 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-08 08:34:47 6 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-07 15:53:45 5 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำหนดการ การเเก้กิจกรรม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-07 14:35:52 10 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การประชุม หัวหน้าแผนกวิชา สัปดาห์ที่ 17
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-07 09:46:53 8 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับชั้นปวส.
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-07 09:20:09 9 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-06 09:23:12 9 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-06 09:05:24 9 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรนภา​ บุทธเสน ​นักเรียนชั้นปวช.3/4 สาขางานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-05 10:55:21 7 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
ขอแสดงความยินดีกับทีมแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-02-05 10:45:53 6 0 ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
กำลังแสดงหน้า 4/53
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.879747 sec.