ยินดีต้อนรับสู่แผนกเลขานุการ

  นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล
  หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

PLC

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของแผนกวิชาเลขานุการ