cpvcinfor หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข่าวสาร
Fantasy Recycle 2020
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-01-24 10:40:24 6 0
โครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพในงานอาชีพ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-01-24 10:38:50 7 0
งานพร้อมมอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-01-24 10:36:46 10 0
ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าใช้งานแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อ : 2020-01-22 09:13:26 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นประเด็นการตรวจราชการ ฯ
เมื่อ : 2020-01-20 15:45:45 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย
เมื่อ : 2020-01-20 15:44:56 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการ สัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในงานเลขานุการด้าน IT
เมื่อ : 2020-01-20 15:43:58 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการ สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสำนักงาน
เมื่อ : 2020-01-20 15:43:14 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและมารยาทการรับประทานอาหารทางสังคม

เมื่อ : 2019-12-20 11:03:31 20 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความ
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 284 0
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
บทความ
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 74 0
R To The Future ทาง LINE อาชีวะฝีมือชน
เมื่อ : 2019-07-12 09:07:05 80 0
ชื่นชมราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-08-29 14:52:53 235 0
การประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ เนื่องด้วยรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) กำหนดการตรวจราชการอาชีวศึกษาชุมพร
เมื่อ : 2018-08-14 08:17:12 203 0
ทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน,การเลขานุการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ : 2018-02-15 08:55:54 286 0
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมกต.ตร.สภ.เมืองชุมพร
เมื่อ : 2017-12-27 08:46:30 294 0

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
293643  
CPVC-KM © 2016

Generated 0.720195 sec.