CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
วอศ.ชุมพร ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่1/2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-24 10:18:33 0 0
กำหนดการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-23 08:24:32 5 0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2 ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-22 08:01:01 7 0
กำหนดการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-22 07:59:47 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา รุ่นที่ 2
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-22 07:58:28 5 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-18 08:47:04 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2, ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-18 08:45:47 7 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ตัวอย่างป้ายชื่อ นักศึกษา ระดับชั้นปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-17 08:44:28 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการอาชีวะอาสาตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-12 10:38:07 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วอศ.ชุมพร ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-12 08:51:00 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
(10 เม.ย.2562) วอศ.ชุมพรประชุมผู้ปกครองทำสัญญามอบตัวนักศึกษาชั้นปวส.1 ปี2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-11 14:53:15 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
(9 เม.ย.2562)วอศ.ชุมพรประชุมผู้ปกครองทำสัญญามอบตัวนักเรียนชั้นปวช.1 ปี2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-11 14:51:41 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
(6 เม.ย.2562) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-04-11 14:49:12 19 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
โครงการค่ายพัฒนาวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-03-04 09:05:31 63 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส. ปีการศึกษา 2562 ระบบปกติและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-01-15 14:56:04 152 0
ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวช.1และปวส.ปีการศึกษา 2562
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-01-14 08:23:06 146 0

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
935742  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.126312 sec.