วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : saraban@cpvc.ac.th
E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th
และ E-Mail : cpvc1@cpvc.moe.go.th
Website : www.cpvc.ac.th
  ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 2/ม.ค./2556 ] งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร https://www.facebook.com/profile.php?id=100086125614084

[ 28/พ.ค./2564 ]  ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

[ 24/ต.ค./2566 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบโควต้า(ออนไลน์)                ระดับชั้น  ปวช.1  และ ระดับ  ปวส.1  ประจำปีการศึกษา  2567  ตั้งแต่                       วันที่  25 ตุลาคม 2566 - 15 พศจิกายน 2566 

 

[ 14/ก.พ./2567 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบปกติ (ออนไลน์) ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่  14   กุมภาพันธ์ 2567 - 15  มีนาคม 2567  

*  ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร(รอบปกติ)และชำระเงินค่าลงทะเบียน(เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบคัดเลือก)ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2567-15 มีนาคม 2567    ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ศธ.02 ออนไลน์  👉https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init     คู่มือการรับสมัคร 👉 https://shorturl.asia/MpVNK

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพเข้าศึกษาต่อ(เฉพาะสาขาที่สอบคัดเลือก)                วันที่ 20   มีนาคม 2567

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ(เฉพาะสาขาที่สอบคัดเลือก) วันที่  24  มีนาคม  2567   

*   ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา  วันที่ 28   มีนาคม 2567

*  ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน ปวช.1             ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 1   เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.


 *  ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน ปวส.1            ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.

 *  ปฐมนิเทศนักเรียน  ปวช.1  ทุกสาขาวิชา/งาน วันที่  7  พฤษภาคม  2567 

 *  ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.1  ทุกสาขาวิชา/งาน วันที่  8  พฤษภาคม  2567

 *  เปิดภาคเรียน  วันที่  13   พฤษภาคม  2567 

 

[ 21/พ.ค./2561 ] ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement)