CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-25 14:05:43 2 0
25 มิถุนายน 2562 วันธรรมสวนะ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-25 09:27:25 3 0
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-25 09:04:44 2 0
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-24 09:31:21 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการแผนกวิชาการบัญชีสวยด้วยมือเรา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 15:41:51 27 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ผู้ผ่านการฝึกกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 11:08:56 26 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 11:01:39 25 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ขอเชิญ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเข้าร่วมโครงการ 'ประกวดพานไหว้ครู​ ปีการศึกษา ​2562'
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 11:04:39 25 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การเรียนสายอาชีพ เป็นการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 11:01:34 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผู้สมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการอวท.2563
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 10:55:39 28 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 10:56:12 24 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 10:49:08 27 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-06-21 10:53:21 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
996607  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.006069 sec.