CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
วอศ.ชุมพรเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายกิติพงษ์ ยังอยู่
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-12 08:40:59 13 0
โครงการ บริการวิชาชีพบัญชีสู่น้องๆ โรงเรียนไทยรัฐ ๗๘
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-12 08:40:03 13 0
วอศ.ชุมพร ไว้อาลัยแก่นายกอวท.ปี 2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-11 13:46:15 20 0
เชิดชูเกียรตินร.นศ. ครูผู้ควบคุมที่สร้างชื่อเสียงให้กับวอศ.ชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-11 13:42:07 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สวดมนต์ไหว้พระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-11 13:41:00 17 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผอ.วอศ.ชุมพร ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.วอศ.สุราษฎร์ธานี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-11 07:35:59 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-09 10:45:47 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-09 10:43:14 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ข้อมูลประกอบการเลือกเรียน สายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดการเรียนการสอน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-09 10:40:24 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ระดับปวช. (ประเภททีม)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-06 08:35:17 29 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปวส. (ประเภททีม)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-06 08:33:46 24 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-06 08:27:05 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เนื่องในวันพระประจำสัปดาห์
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-12-04 13:03:57 23 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 106 0
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 49 0

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1253274  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.960115 sec.