วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : saraban@cpvc.ac.th
E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th
และ E-Mail : cpvc1@cpvc.moe.go.th
Website : www.cpvc.ac.th
  ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 28/พ.ค./2564 ]  ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

[ 22/พ.ย./2565 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบโควต้า                ระดับชั้น  ปวช.1  และ ระดับ  ปวส.1  ประจำปีการศึกษา  2566  ตั้งแต่                       วันที่  22 พฤศจิกายน 2565 - 23 ธันวาคม 2565  รายละเอียด ปวช. และ ปวส.

[ 11/ก.พ./2565 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบปกติ (ออนไลน์) ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 25 มกราคม 2566 - 15 มีนาคม 2566  

*  สมัครได้ที่ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init                         (ไม่ต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย, ให้เลือกสำรองอันดับ 2 และ 3 ด้วย) คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพเข้าศึกษาต่อ                วันที่ 23 มีนาคม 2566

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 26 มีนาคม  2566   

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  วันที่ 30 มีนาคม 2566

*  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน ปวช.1             ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.


 *  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน ปวส.1            ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.

 *  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ทุกสาขาวิชา/งาน วันที่ 8 พฤษภาคม  2566 

 *  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 ทุกสาขาวิชา/งาน วันที่ 9 พฤษภาคม  2566

 *  เปิดภาคเรียน  วันที่ 15 พฤษภาคม  2566 

 

[ 21/พ.ค./2561 ] ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement)