CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
นายอำเภอเมืองชุมพร ลงพื้นที่ศึกษาศาสตร์พระราชา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-21 08:35:13 30 0
ลงพื้นที่สำรวจวางแผนการส่งมอบโซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรอง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-21 08:26:06 28 0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรประชุมปรึกษาหารือกับนายอำเภอเมืองชุมพรการขอใช้พื้นที่
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-21 08:21:55 23 0
กิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล “Digital Run 2019”
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-21 08:19:35 26 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประธานอศจ.ชพ.วางแผนการส่งมอบโซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรองฯ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-18 08:34:46 48 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประธานอศจ.ชุมพร ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ส่งมอบโครงพลังงานโซล่าเซลล์
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-18 08:29:53 39 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผอ.วอศ.ชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-18 08:26:52 33 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผอ.วอศ.ชุมพร มอบซองกฐินสามัคคีแก่หัวหน้าแผนกวิชา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-18 08:25:03 36 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-17 09:33:42 42 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประชุมอศจ.ชุมพร ภาคเรียนที่ 2/2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-16 08:57:35 34 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการโซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรอง ณ บ้านกำนันโสภณ ขำจิต
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-16 08:54:33 28 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการโซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรอง ณ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-16 08:47:25 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ ขอร่นเวลาเรียนเพื่อประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-10-15 14:16:11 38 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1149645  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.038195 sec.