CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่
• งานอาชีวศึกษาจังหวัด

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
• โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• จัดซื้อจัดจ้าง วอศ.ชุมพร
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา
• ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์


ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 28/พ.ค./2564 ]  ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

[ 22/ก.พ./2564 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบทั่วไป (ออนไลน์) ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2564  

*  สมัครได้ที่ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init                 (ไม่ต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย, ให้เลือกสำรองอันดับ 2 และ 3 ด้วย) คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ

*  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 30 เมษายน 2564

*  ทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 2 พฤษภาคม  2564

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

*  ขึ้นทะเบียนประชุมผู้ปกครองมอบตัวทำสัญญา
    ระดับชั้น ปวช. วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
    ระดับชั้น ปวส. วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

*  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์
    คลิกตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน ครูที่ปรึกษา กลุ่มไลน์ 
    ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดวีดีโอ 
    ลิงก์สำหรับรับชมผ่าน youtube 

*  เปิดภาคเรียน  วันที่ 14 มิถุนายน 2564


[ 21/พ.ค./2561 ] ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement)


ข่าวสาร
เปิดเรียน6กันยายน2564
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-30 11:20:01 4 0
29 กรกฎาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดชุมพร วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 40 คน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-30 10:00:32 4 0
วันนี้ (29 ก.ค.2564) เวลา 13.00 น.นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานกรรมการการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว.21)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-30 09:58:16 5 0
.นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานกรรมการการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว.17)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-30 09:55:19 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเรงด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-30 09:52:56 5 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-30 09:51:32 4 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
28 กรกฎาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดชุมพร วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 46 คน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-29 09:41:03 2 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-28 09:45:27 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ครม.อนุมัติ 2.2 หมื่นล้าน เยียวยาค่าเรียน คนละ 2 พันบาท
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-28 09:42:56 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
26 กรกฎาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดชุมพร วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 42 คน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-28 09:39:04 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
25 กรกฎาคม 2564 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดชุมพร วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่พุ่งสูง 43 คน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-28 09:26:05 5 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ❌หยุดการเรียนการสอนออนไลน์ ✅ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 - วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ✅ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-26 12:38:16 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ทำดีเข้าพรรษาชีวาเป็นสุข
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-07-26 12:32:39 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
จบม6ต่อปวส

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-02-01 09:21:13 198 0
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-12-07 09:51:09 237 0
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการไหว้ครู

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-20 09:31:42 331 0
ขอต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 10:33:26 423 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-04-22 10:03:03 1235 0 บทความ
คู่มือการใช้งาน google classroom และ Team
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-04-07 14:49:40 521 0 บทความ
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 1650 0 บทความ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 599 0 บทความ

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1690356  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.569116 sec.