CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ1
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ2
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 13:26:36 7 0
การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 13:20:46 5 0
ขอเชิญร่วมงาน 'วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561'
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 13:06:23 5 0
รายละเอียดการแข่งขัน Efficiency Challenge Electric Vehicle
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 11:15:51 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ชายไทยที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว กองทัพบกได้เปิดรับสมัครทหารกองหนุน อัตราสิบเอก หลักสูตรเร่งรัด เรียน 4 เดือน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:47:41 4 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:37:08 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การให้นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ปวช.2 และปวช.3 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:35:59 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:33:24 4 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันที่ 13 มกราคม 2561 ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:31:27 5 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันนี้ (15 ม.ค.2561) ที่สนามหน้าสำนักงานกสทช.เขต 14 (ชุมพร) สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:27:58 4 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สำนักงานกสทช.เขต 14 (ชุมพร) ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ความถี่ 92.00 MHz.
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:27:11 4 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:25:53 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันนี้ (10 ม.ค.2560) ที่ลานหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาการเลขานุการ นักเรียน นักศึกษาเจ้าของธุรกิจได้นำสินค้าประเภทต่าง ๆ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-01-19 09:16:22 4 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
384944  
CPVC-KM © 2016

Generated 0.736113 sec.