CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-18 15:11:42 8 0
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-18 09:22:58 7 0
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-18 09:22:58 7 0
วอศ.ชุมพรจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ปี 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-12 14:53:03 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อใช้สิทธิกู้ยืมเงิน ระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส. เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-12 13:52:47 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วอศ.ชพ. แห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-12 13:46:51 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วอศ.ชพ. แห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-12 13:46:51 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-12 13:42:18 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-12 13:42:18 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-12 09:12:21 7 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
R To The Future ทาง LINE อาชีวะฝีมือชน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-12 09:08:23 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-11 09:03:27 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การให้นักเรียนระดับชั้นปวช.2 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 62
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-07-11 09:02:09 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1026909  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.086106 sec.