CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 5/ก.พ./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 

* จำหน่ายคู่มือ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2561 ณ งานประชาสัมพันธ์ ราคาชุดละ 50 บาท
* รับสมัครอบทั่วไป วันที่ 18-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 30 มีนาคม 2561 
* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 1 เมษายน 2561
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 4 เมษายน 2561


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
การประชุม สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-17 12:17:12 21 0
ชื่นชม นางสาวอมรา รักแก้ว นักศึกษาระดับชั้นปวส.1แผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-17 12:11:20 26 0
ขอเชิญร่วมให้กำลังใจครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-17 08:31:02 17 0
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และโครงการค่ายอาเซียน (ASEAN Camp) ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-17 07:40:33 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
จังหวัดชุมพร ขอเชิญชวน ลูกศิษย์ หน่วยงานและองค์การต่างๆ ร่วมเสนอชื่อครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-17 07:37:12 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ครม.สัญจร ลุยพัฒนาต่อยอดพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 20-21 สิงหาคมนี้
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-17 07:35:42 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ขอเชิญคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันทักษะศาสตร์และศิลป์ ในการประกอบอาหารสู่มาตรฐานสากล Western Set Menu
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-16 09:21:34 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-16 09:19:13 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-15 07:34:26 80 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-15 07:31:08 31 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้นปวช.2 และระดับชั้นปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-14 14:31:45 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานคำขวัญวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๑
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-14 08:23:04 64 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-08-14 08:21:55 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-06-04 08:30:24 108 0

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
641601  
CPVC-KM © 2016

Generated 0.878854 sec.