CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8/ม.ค./2563 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 

*  จำหน่ายคู่มือ วันที่ 23 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

*  รับสมัคร วันที่ 27 มกราคม-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


*  หลักฐานการรับสมัคร
  1.  ใบสมัคร
  2.  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบเข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 มีนาคม 2563

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 29 มีนาคม 2563

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 4 เมษายน 2563

*  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็น     นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
Fantasy Recycle 2020
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-24 10:40:24 6 0
โครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพในงานอาชีพ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-24 10:38:50 7 0
งานพร้อมมอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-24 10:36:46 10 0
ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าใช้งานแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-22 09:13:26 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นประเด็นการตรวจราชการ ฯ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:45:45 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:44:56 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการ สัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในงานเลขานุการด้าน IT
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:43:58 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการ สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสำนักงาน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:43:14 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สวดมนต์ไหว้พระแรม 8 ค่ำ เดือน 2
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:42:09 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรจัดโครงการวันครู ประจำปี 2563
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:40:47 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นายอนุศิษฎ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:39:55 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการวอศ.ชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:38:02 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศธ. พบปะนักเรียน นักศึกษา วอศ.ชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-01-20 15:36:42 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 284 0
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 74 0

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1331338  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.235463 sec.