CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• จัดซื้อจัดจ้าง วอศ.ชุมพร
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 22/ก.พ./2564 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบทั่วไป (ออนไลน์) ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2564  

*  สมัครได้ที่ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init                 (ไม่ต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย, ให้เลือกสำรองอันดับ 2 และ 3 ด้วย) คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ

*  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 30 เมษายน 2564

*  ทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 2 พฤษภาคม  2564

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัด วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

*  ขึ้นทะเบียนประชุมผู้ปกครองมอบตัวทำสัญญา
    ระดับชั้น ปวช. วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
    ระดับชั้น ปวส. วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

*  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
    ปวช. 1 ทุกสาขางาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
    ปวส. 1 ทุกสาขางาน วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

*  เปิดภาคเรียน  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
แจ้งเลื่อนการรายงานตัวผู้สอบได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-19 09:34:55 1 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-16 12:46:27 19 0
กดติดตามเพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-16 12:44:54 7 0
สมัครเข้าศึกษาต่อ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-16 12:42:25 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
คัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-16 12:41:24 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักเรียนใหม่ระดับปวชซื้อเครื่องแบบได้ที่สหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-16 12:37:53 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ (นักเรียน นักศึกษา)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-09 08:35:27 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เรื่องสรุปแผนรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-09 08:31:43 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-08 08:32:31 17 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประชุมปฏิบัดิการ การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-08 08:27:23 14 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-08 08:23:42 25 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-07 09:04:44 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-04-07 09:02:56 34 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
จบม6ต่อปวส

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2021-02-01 09:21:13 89 0
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-12-07 09:51:09 137 0
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการไหว้ครู

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-20 09:31:42 229 0
ขอต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 10:33:26 328 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-04-22 10:03:03 1055 0 บทความ
คู่มือการใช้งาน google classroom และ Team
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-04-07 14:49:40 417 0 บทความ
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 1503 0 บทความ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 509 0 บทความ

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1658164  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.545447 sec.