CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ1
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ2
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรและคณะผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เยี่ยมชมและให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-20 08:07:42 5 0
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้หารในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร หัวหน้างานบัญชี และเจ้าหน้าที่งานบัญชี
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-17 09:24:15 16 0
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-17 09:16:58 11 0
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดงานประชุมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-15 10:17:30 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันนี้ (14 พ.ย.2560) ที่ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-15 10:15:54 17 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ขอให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ นำผู้ค้ำประกันมาเซ็นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-14 09:56:30 13 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
3 นักกีฬาวู้ดบอล ชุมพร ช่วยไทยคว้า 5 เหรียญทอง ศึกชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-13 09:01:20 29 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และเอก ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-10 08:38:48 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันนี้ (8 พ.ย.) ที่ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร พระเทพญาณโมลี เจ้าอาวาสวัดขันเงิน อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-10 08:07:52 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศ และทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำ และระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-06 09:13:45 37 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร แก่นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-03 12:30:51 29 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นเลิศระดับชาติ ระดับ 5 ดาว ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-03 12:30:02 21 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอให้เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2017-11-03 12:29:01 23 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
278335  
CPVC-KM © 2016

Generated 0.748369 sec.