CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ1
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ2
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 5/ก.พ./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 

* จำหน่ายคู่มือ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2561 ณ งานประชาสัมพันธ์ ราคาชุดละ 50 บาท
* รับสมัครอบทั่วไป วันที่ 18-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 30 มีนาคม 2561 
* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 1 เมษายน 2561
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 4 เมษายน 2561ข่าวสาร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ ส่งหนังสั้นประกวดชิงทุนการศึกษา และคว้าโอกาสการเข้าร่วมค่ายเยาวชน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-18 09:40:10 7 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 11:14:20 14 0
ซื้อสินค้าและอุปกรณ์การเรียนได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 10:15:15 9 0
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ระดับชั้นปวส.1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 09:37:13 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ระดับชั้นปวช.1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 09:36:17 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ปฏิทินการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 09:35:14 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นายประกาศิต พรประสิทธิ นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-17 09:31:12 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-10 11:52:57 34 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจิราภร อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-11 15:51:03 47 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-10 11:52:57 34 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ว่าด้วยการแต่งกายและระเบียบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ.2559
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-10 08:33:51 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าครองหลวงปู่สงฆ์ จันทสโร บูชาศาลพระภูมิ และสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-09 18:09:56 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และนายอนุศิษฎ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2018-04-09 18:07:07 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
475029  
CPVC-KM © 2016

Generated 0.816838 sec.