CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• จัดซื้อจัดจ้าง วอศ.ชุมพร
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8/ม.ค./2563 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 

*  จำหน่ายคู่มือ วันที่ 23 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

*  รับสมัคร วันที่ 27 มกราคม-25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


*  หลักฐานการรับสมัคร
  1.  ใบสมัคร
  2.  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบเข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 มีนาคม 2563

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 29 มีนาคม 2563

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 4 เมษายน 2563

*  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็น     นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-05 08:22:51 1 0
รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา นิเทศ กำกับ ติดตาม ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-05 08:19:11 2 0
ร่วมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะวันพระ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-05 08:15:09 2 0
พรุ่งนี้วันพระ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-04 08:04:05 5 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีลงนามถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-04 08:01:35 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประชุมพิจารณา นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-04 07:58:35 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประธานเปิดโครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-04 07:55:53 5 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เชิญชวนแต่งกายโทนสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-03 09:20:42 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กลุ่มฝนที่ตรวจพบในบริเวณประเทศไทย
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-03 09:20:03 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-03 09:17:26 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมโครงการ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-03 09:15:15 9 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่รองผู้อำนวยการใหม่ จำนวน 4 คน ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-03 09:12:46 10 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พร้อมเปิดบริการแล้ว ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-08-03 08:38:59 11 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ขอต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-07-09 10:33:26 43 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-04-22 10:03:03 466 0
คู่มือการใช้งาน google classroom และ Team
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2020-04-07 14:49:40 180 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 851 0 บทความ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 270 0 บทความ

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1434779  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.383941 sec.