วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : saraban@cpvc.ac.th
E-Mail : cpvc@cpvc.ac.th
และ E-Mail : cpvc1@cpvc.moe.go.th
Website : www.cpvc.ac.th
  ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 2/ม.ค./2556 ] งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร https://www.facebook.com/profile.php?id=100086125614084

[ 28/พ.ค./2564 ]  ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

[ 24/ต.ค./2566 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบโควต้า(ออนไลน์)                ระดับชั้น  ปวช.1  และ ระดับ  ปวส.1  ประจำปีการศึกษา  2567  ตั้งแต่                       วันที่  25 ตุลาคม 2566 - 15 พศจิกายน 2566  รายละเอียด  

คลิกลิ้งค์สมัครเลยที่ 👉 https://shorturl.asia/jVxfD                             คู่มือการรับสมัคร 👉 https://shorturl.asia/MpVNK

[ 24/ต.ค./2566 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครรอบปกติ (ออนไลน์) ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่     มกราคม 2567 -    มีนาคม 2567  

*  สมัครได้ที่  👉 https://shorturl.asia/jVxfD   (ไม่ต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย, ให้เลือกสำรองอันดับ 2 และ 3 ด้วย)                                                                                    คู่มือการรับสมัคร 👉 https://shorturl.asia/MpVNK

*  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพเข้าศึกษาต่อ                วันที่    มีนาคม 2567

*  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ วันที่    มีนาคม  2567   

*   ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  วันที่    มีนาคม 2567

*  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน ปวช.1             ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่    เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.


 *  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน ปวส.1            ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา วันที่   เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.

 *  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ทุกสาขาวิชา/งาน วันที่   พฤษภาคม  2567 

 *  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 ทุกสาขาวิชา/งาน วันที่   พฤษภาคม  2567

 *  เปิดภาคเรียน  วันที่     พฤษภาคม  2567 

 

[ 21/พ.ค./2561 ] ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement)