CPVC-KM หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1218
E-Mail : cpvc.ac@gmail.com
และ E-Mail:cpvc1@cpvc.moe.go.th


• ประวัติวิทยาลัย
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ผู้บริหาร
• บุคลากร
• นักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรการเรียนการสอน
• งบประมาณ
• ครุภัณฑ์
• อาคารสถานที่
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาเลขานุการ
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
• แผนกวิชาอาหารฯ
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• งานประชาสัมพันธ์
• งานอาคารสถานที่

• งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานกิจกรรมนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพ
และมาตราฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และการประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

• สำหรับครูและบุคลากร
• สำหรับนักเรียนนักศึกษา
• พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ
• รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
• งานพัสดุ
• เอกสารดาวน์โหลด
• รวมลิ้งก์ทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25/ธ.ค./2561 ]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

* จำหน่ายคู่มือ วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

* รับสมัคร รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยาอาชีวศึกษาชุมพร  


* ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน 2562
* ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 6 เมษายน 2562


[ 21/พ.ค./2561 ] ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.


ข่าวสาร
วอศ.ชุมพร ประชุมเตรียมความพร้อมการเดินทางแข่งขันทักษะระดับภาค
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-20 10:46:15 2 0
นักเรียน นักศึกษา ชาย ที่ผมยาวแก้ไขถูกระเบียบรายงานตัว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-19 12:16:40 20 0
วอศ.ชุมพร สวดมนต์ไหว้พระแรม 8 ค่ำเดือน 12
ข่าวสาร (ทั่วไป)
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-19 12:15:00 19 0
โครงการเรียนรู้วิถีพัฒนาตามคำพ่อสอน
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-19 12:10:57 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วอศ.ชุมพร ตรวจความเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา ชาย สัปดาห์ที่ 6
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-19 10:36:41 19 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
Baansuay Cover Dance Contest 2019
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-18 08:53:12 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-18 08:47:29 20 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การให้นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ปวช.2 และปวช.3 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-18 08:45:32 18 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-15 10:29:51 24 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีเปิดอวท./ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอศจ.ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-15 10:17:21 22 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 7
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-15 09:45:59 19 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีมอบเกียรติบัตรทักษะการใช้โปรแกรมเพื่องานบัญชี
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-15 09:42:35 19 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ทักษะการเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-15 09:38:00 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-13 08:32:32 25 0
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
บทความ
สร้างโดย : cpvcinfor
เมื่อ : 2019-11-06 11:14:39 30 0

ทั้งหมด


นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา

เว็บลิ้งค์

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าว สอศ.
• ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
• ข่าวการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยประมงชุมพร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยรักธรรมบริหารธุรกิจ

สถิติ
เยี่ยมชม
1210371  
CPVC-KM © 2016

Generated 1.122441 sec.