ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ นายสุวิทย์ เสวรันต์
         นายสุวิทย์ เสวรันต์
     ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         โทร 0843069192
Email:wit2900@gmail.com

รหัสวิชา 3200 0010 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

วันนี้ (8 มิ.ย.2560) เวลา 08.00 น. นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
[11 พฤศจิกายน 2559]:: อบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMSSmile

[11 พฤศจิกายน 2559]:: อบรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู่ [km]Smile

สถิติเยี่ยมชม

49697

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เว็บลิ้งค์