CPVC-HE Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

นางเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ปรัชญา
• โครงสร้างบุคลากร


News
วันนี้ (22 ม.ค. 2561) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-01-22 22:31:49 473 0
สำนักงานกสทช.เขต 14 (ชุมพร) ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ความถี่ 92.00 MHz. ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-01-22 22:49:41 463 0
วันนี้ (22 ม.ค.2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และรองผู้อำนวยการเยี่ยมและให้กำลังใจ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-01-22 22:33:59 442 0
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสู่การประกอบอาชีพแก่นักศึกษาระดับชั้นปวส.2
Create : 2018-01-22 22:35:35 448 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จำหน่ายคู่มือและใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 มกราคม - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
Create : 2018-01-22 22:41:02 456 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
งานความร่วมมือและงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสู่การประกอบอาชีพ
Create : 2018-01-22 22:42:27 451 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
เป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2561
Create : 2018-01-22 22:43:27 456 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับรายงานตัวนักเรียนโควตา (ปวช.) โรงเรียนศรียาภัย จำนวน 32 คน เนื่องจากวันรายงานตัวโควตาปกติ นักเรียนต้องไปเข้าค่ายลูกเสือ จึงไม่สามารถรายงานตัวในวันดังกล่าวได้
Create : 2018-01-22 22:44:41 463 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

งานที่เกี่ยวข้อง

Statistic
Counter
7573  
CPVC-KM © 2016

Generated 0.686825 sec.