การรายงานตัวนักเรียนโควตา ระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศีกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561

การรายงานตัวนักเรียนโควตา ระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศีกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561
••••••••••••••••••••

ขอให้นักเรียนโควตา ปวช.ทุกสาขางานมารายงานตัว สมัครเข้าเรียนและลงทะเบียนเรียน ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

หลักฐานประกอบการรายงานตัว
1. ใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน (ซื้อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ราคาชุดละ 50 บาท)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. เงินค่าสมัคร จำนวน 50 บาท
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
5. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนปวช.ระบบปกติ, ทวิภาคี จำนวน 2,020 บาท
ปวช.หลักสูตร MEP จำนวน 2,720 บาท
*** การแต่งกาย ชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CPVC-HE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ