วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จำหน่ายคู่มือและใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 มกราคม - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จำหน่ายคู่มือและใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 มกราคม - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

^
รับสมัคร (รอบทั่วไป) วันที่ 18-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ไม่เว้นวันหยุดราชการ

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CPVC-HE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ