งานความร่วมมือและงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสู่การประกอบอาชีพ

งานความร่วมมือและงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดำเนินโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสู่การประกอบอาชีพ (Program Of Improving English Skill for Careers) นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561ในวันเสาร์ที่ 20 และเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ,โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ,ห้องอาหารคุณสาหร่าย, ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และอ๊อดปูดำ

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CPVC-HE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ