วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับรายงานตัวนักเรียนโควตา (ปวช.) โรงเรียนศรียาภัย จำนวน 32 คน เนื่องจากวันรายงานตัวโควตาปกติ นักเรียนต้องไปเข้าค่ายลูกเสือ จึงไม่สามารถรายงานตัวในวันดังกล่าวได้

วันนี้ (22 ม.ค.2561)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับรายงานตัวนักเรียนโควตา (ปวช.) โรงเรียนศรียาภัย จำนวน 32 คน เนื่องจากวันรายงานตัวโควตาปกติ นักเรียนต้องไปเข้าค่ายลูกเสือ จึงไม่สามารถรายงานตัวในวันดังกล่าวได้

ขอให้นักเรียนโควตาโรงเรียนศรียาภัย ติดต่อซื้อคู่มือการรับสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ราคาชุดละ 50 บาท

พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร ณ ห้องทะเบียน อาคารสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งแต่เวลา
09.00-12.00 น.ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ใบสมัคร
2. เงินค่าสมัครจำนวน 50 บาท
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
4. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรปวช. ระบบปกติและระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี 2,020 บาท
หลักสูตรปวช. ระบบปกติ Mini English Program 2,720 บาท

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CPVC-HE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ