Ordinary-KM Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางณัฐวรรณ แสงสวี
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


เกี่ยวกับหน่วยงาน
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• บุคลากรในหน่วยงาน

สาระน่ารู้
• หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
• หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
• หมวดวิชาภาษาไทย
• หมวดวิชาคณิตศาสตร์
• หมวดวิชาสังคมศึกษา
• หมวดวิชาพลานามัย

แผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง


News
วันนี้ (19 ม.ค. 2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-01-31 21:36:08 492 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัคร รับรายงานตัว และลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นปวช.3 เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นปวส.1 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-01-10 12:30:05 504 0
วันที่ (4 มกราคม 2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับมอบโล่รางวัลจากครูที่ได้สร้างชื่อสร้างให้กับวิทยาลัยฯ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-01-10 13:43:06 549 0
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา
Create : 2017-12-27 10:57:19 499 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 'งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
Create : 2017-12-27 10:50:51 479 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วันนี้ (22 ม.ค.2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และรองผู้อำนวยการเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
Create : 2018-01-31 21:31:45 497 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561
Create : 2018-01-10 12:23:03 501 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
บทความ
Create : 2018-01-31 21:28:28 648 0
ภาษาอังกฤษอาเซียน
บทความ
Create : 2018-01-03 10:45:16 544 0
อาชีวศึกษากับประเทศไทย 4.0
บทความ
Create : 2017-12-27 12:25:29 507 0

more


Statistic
Counter
9292  สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เว็บลิ้งค์


CPVC-KM © 2016

Generated 0.605909 sec.