Ordinary-KM Article


วันที่ (4 มกราคม 2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับมอบโล่รางวัลจากครูที่ได้สร้างชื่อสร้างให้กับวิทยาลัยฯ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา
วันที่่ (4 มกราคม 2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับมอบโล่รางวัลจากครูที่ได้สร้างชื่อสร้างให้กับวิทยาลัยฯ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา

วันนี้ (4 มกราคม 2561) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับมอบโล่รางวัลจากครูที่ได้สร้างชื่อสร้างให้กับวิทยาลัยฯ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการดังต่อไปนี้

1. โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. โล่รางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว ปรจะปีการศึกษา 2558
3. โล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหาการออกกาลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน
- เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
-เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
4. เกียรติบัตรรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2560

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวให้แนวคิดและกล่าวอวยพรปีใหม่ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ตนเองและสถานศึกษาต่อไปรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 141.59 KBs
Upload : 2018-01-10 13:44:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Ordinary-KM
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.048634 sec.