งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

 
นายสุวิทย์ เสวรันต์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลหน่วยงาน

V-cop ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

BIG DATA ศูนย์ประสานงานการผลิตและพํมนากำลังคนอาชีวศึกษา

ดาว์นโหลด

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปรับปรุงข้อมูลใน V-cop.net

สถิติเยี่ยมชม

8740

ประกาศ