8 - 9 กรกฎาคม 256 โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาฯ

8 - 9 กรกฎาคม 256 หัวหน้างานแนะแนวและเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและระบบติดตามรายงานภาวะการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Arlalez

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ