2 - 4 เมษายน 2561 อบรมเชิงปฎิบัติการจัดการระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsene (Free BSD)

2 - 4 เมษายน 2561 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsene (Free BSD) ณห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Arlalez

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ