cpvcinfor หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-18 15:11:42 8 0
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-18 09:22:58 7 0
วอศ.ชุมพรจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ปี 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-12 14:53:03 10 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อใช้สิทธิกู้ยืมเงิน ระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส. เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-12 13:52:47 12 0
วอศ.ชพ. แห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-12 13:46:51 15 0
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-12 13:42:18 6 0
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-12 09:12:21 7 0
R To The Future ทาง LINE อาชีวะฝีมือชน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-12 09:08:23 11 0
R To The Future ทาง LINE อาชีวะฝีมือชน
ประเภทบทความ :
เมื่อ : 2019-07-12 09:07:05 9 0
พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-11 09:03:27 21 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การให้นักเรียนระดับชั้นปวช.2 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 62
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-11 09:02:09 17 0
ประชุมอศจ.ชุมพรและต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอศจ.ชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-11 08:56:16 21 0
โครงการ “อาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-11 08:54:56 17 0
โครงการแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-10 09:53:00 17 0
การทำงานคือคุณค่าของมนุษย์ สมัครงานกันได้
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-10 09:51:57 18 0
กศึกษา รวม 2,000 คน ร่วมพิธีสวดทำนองสรภัญญะ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-10 09:46:16 19 0
สังข์หยดเกมส์ เกมส์แห่งน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-10 09:43:11 13 0
อวท.จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับภาคและระดับชาติ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-09 09:43:51 12 0
ประธานอศจ.ชุมพรร่วมแสดงความยินดีแด่ผอ.ณรงค์ หวังอีน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-09 09:40:33 18 0
ประธานอศจ.ชุมพรร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.นริศ แก้วศรีนวล
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-07-09 09:36:47 15 0
กำลังแสดงหน้า 1/55
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.749807 sec.