cpvcinfor หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา แผนกวิชาการตลาด
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:13:25 0 0
ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:11:34 1 0
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประชุมรายงานผล
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:10:27 0 0
โครงการเปิดโลกอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:09:13 0 0
ร้อยรักร้อยดวงใจสายใยน้องพี่การบัญชี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:08:16 0 0
ประกวดเรื่องสั้น หัวข้อมารยาทไทยและมารยาทในสังคม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:07:25 0 0
กิจกรรมโครงการ HT แต่งแต้มเติมฝันสู่วันที่ภาคภูมิ 2019
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-27 15:06:04 0 0
สื่อการสอน Powerpoint รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-26 14:44:49 2 0
เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-26 14:33:42 3 0
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:13:27 19 0
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:12:35 16 0
ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.13)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:08:05 6 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันมอบประกาศนียบัตร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:07:19 8 0
ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:06:29 8 0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะและงานประกัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:02:15 4 0
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ 2/2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 08:56:28 4 0
วอศ.ชุมพร ประชุมผู้ปกครองและทำสัญญาฝึกงานนศ.ม.6 ปี2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 08:50:23 4 0
ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-18 09:42:09 10 0
ม.ราชภัฏสวนสุนันทาร่วมจัดทำหลักสูตรร่วมกับอศจ.ชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-18 09:40:42 7 0
ผู้อำนวยการพบนักเรียนปวช.3 ให้แนวทางศึกษาต่อปวส.2563
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-14 09:37:59 13 0
กำลังแสดงหน้า 1/73
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.873467 sec.