cpvcinfor หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นปวช.และระดับชั้นปวส. ปีการศึกษา 2562 ระบบปกติและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:59:21 10 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:58:18 10 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดูแลติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:54:07 9 0
การประชุมพิจารณาผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่ากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:46:13 8 0
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:44:00 10 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:42:41 9 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดูแลติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:38:53 8 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และแม่บ้าน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:36:49 8 0
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:26:53 8 0
นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส.ปีการศึกษา 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:24:22 9 0
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:07:42 7 0
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ขอต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:06:05 9 0
ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 15:01:31 9 0
ซื้อใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับปวช.และระดับปวส.ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2562 ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-25 14:59:01 4 0
พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-14 14:29:52 33 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป วันที่ 18-30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-14 14:25:08 53 0
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-14 14:22:53 24 0
ลำดับแผนกวิชา ในการเข้ารับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-14 14:17:35 20 0
โครงสร้างความเข้าใจการเลือกตั้ง ปี 2562 แก่นักเรียน นักศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-13 14:07:51 22 0
กำหนดการพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-13 08:39:27 20 0
กำลังแสดงหน้า 1/46
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.768168 sec.