cpvcinfor หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดเปิดเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน (On site) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-29 10:00:43 37 0
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรเดินหน้าติดตามการดำเนินงานวิทยาลัยเกษตรฯชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-29 09:57:07 39 0
ประธานอาชีวศึกษาชุมพรนิเทศติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-29 09:51:00 42 0
ประธานอาชีวศึกษาชุมพรนิเทศติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-29 09:45:27 34 0
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-29 09:40:37 32 0
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-29 09:29:28 40 0
การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-29 08:57:20 41 0
รับผิดชอบต่อตนเอง = รับผิดชอบต่อสังคม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-28 09:23:44 35 0
อาชีวศึกษาชุมพรมีความพร้อมเต็มที่ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-28 08:57:12 36 0
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟรี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-28 08:36:51 41 0
นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ในปีการศึกษา 2564
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-28 08:34:22 48 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-28 08:28:05 56 0
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-25 08:19:41 44 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรพร้อมจัดการเรียนการสอนปกติ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-25 08:16:23 38 0
งการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-24 14:54:45 44 0
การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-24 09:03:28 45 0
ขยายเวลาการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-24 08:58:56 50 0
ขอเชิญประกวดร้องเพลง ชุมพรต้องปลอดภัย รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา-2019
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-23 10:25:13 52 0
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 1
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-23 10:20:13 60 0
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 1
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2021-06-23 10:14:40 57 0
กำลังแสดงหน้า 4/113
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.823497 sec.