cpvcinfor หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
สื่อการสอน Powerpoint รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-26 14:44:49 67 0
เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-26 14:33:42 66 0
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:13:27 75 0
รายงานการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:12:35 77 0
ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.13)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:08:05 71 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันมอบประกาศนียบัตร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:07:19 60 0
ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:06:29 54 0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะและงานประกัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 09:02:15 54 0
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ 2/2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 08:56:28 58 0
วอศ.ชุมพร ประชุมผู้ปกครองและทำสัญญาฝึกงานนศ.ม.6 ปี2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-24 08:50:23 56 0
ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-18 09:42:09 59 0
ม.ราชภัฏสวนสุนันทาร่วมจัดทำหลักสูตรร่วมกับอศจ.ชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-18 09:40:42 187 0
ผู้อำนวยการพบนักเรียนปวช.3 ให้แนวทางศึกษาต่อปวส.2563
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-14 09:37:59 60 0
สอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนระดับชั้นปวช.3 ปีการศึกษา2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-14 09:36:29 343 0
แผนกวิชาการบัญชีจัดโครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ปี2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-14 09:35:27 65 0
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-13 14:44:09 93 0
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-11 08:58:29 69 0
บริษัท อาร์เอฟ แอพพลิเคชั่้่่น ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-11 08:45:23 102 0
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.ชุมพร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-07 13:46:50 60 0
สวดมนต์ก่อนถึงวันพระ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-02-07 13:45:08 62 0
กำลังแสดงหน้า 9/81
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

CPVC-KM © 2016

Generated 0.918930 sec.