cpvcinfor Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
News
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2019-07-18 15:11:42 8 0
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2019-07-18 09:22:58 7 0
วอศ.ชุมพรจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ปี 2562
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2019-07-12 14:53:03 10 0
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อใช้สิทธิกู้ยืมเงิน ระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส. เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562
Create : 2019-07-12 13:52:47 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
วอศ.ชพ. แห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2562
Create : 2019-07-12 13:46:51 16 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
Create : 2019-07-12 13:42:18 6 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
Create : 2019-07-12 09:12:21 8 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
R To The Future ทาง LINE อาชีวะฝีมือชน
Create : 2019-07-12 09:08:23 12 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
R To The Future ทาง LINE อาชีวะฝีมือชน

Create : 2019-07-12 09:07:05 9 0
ชื่นชมราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

Create : 2018-08-29 14:52:53 141 0
การประชุมปรึกษาหารือ ข้อราชการ เนื่องด้วยรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) กำหนดการตรวจราชการอาชีวศึกษาชุมพร

Create : 2018-08-14 08:17:12 138 0
ทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน,การเลขานุการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Create : 2018-02-15 08:55:54 199 0
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมกต.ตร.สภ.เมืองชุมพร
Create : 2017-12-27 08:46:30 206 0
นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Create : 2017-09-21 08:18:02 223 0
เจ้าแห่งลู่ ครองเหรียญทอง 3 ปีซ้อน กรีฑาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 'พิษณุโลกเกมส์'
Create : 2017-09-03 18:34:55 206 0

more


Statistic
Counter
154256  
CPVC-KM © 2016

Generated 0.718937 sec.