ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
pavinee.jpg
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัต
กรรม
และสิ่งประดิษฐ์  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โทร 077-511234 ต่อ105
ที่ตั้ง 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล
ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนแผนกวิชาผ้าคหกรรมศาสตร์

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

117903

ดาวน์โหลดเอกสาร

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เว็บลิ้ง