Research Article


งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนางสาวจีรภา นาคนิยม
jerapa.jpg

ผลการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รายวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖

Download

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 24.61 KBs
Upload : 2017-06-06 15:53:27
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Research
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.040273 sec.