Research Article


งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนนางกฤตยา พลยมมา

kettaya.jpg

การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

Downloadรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 24.27 KBs
Upload : 2017-06-08 10:03:21
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Research
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.050008 sec.