ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจงานส่งเสริมผลผลิตการค้าเเละประกอบธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

นางสาวสุลัดดา บุญมี

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาชุมพร

กิจกรรม

ข่าวสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

สถิติเยี่ยมชม

1027