โล่เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โล่เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปีการศึกษา 2565) ระดับชาติ 5 ดาว ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


2311211111363857

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ