cpvcinfor Article


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจิราภร อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูจิราภร  อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

 

1. งานวิจัย “การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2002) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2”

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร
ปกการวิจัย
บทคัดย่อ
ชุดการสอน ส่วนที่1
ชุดการสอน ส่วนที่ 2

2. ผลงานทางวิชาการ  “หนังสือเรียนประจำรายวิชาประยุกต์โปรแกรมตารางงานกับงานบัญชี (2201-2103) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ”

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร
ปก
คำนำ
สารบัญ
หน่วยที่ 2
บรรณานุกรม
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
ภาคผนวกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 21.41 KBs
Upload : 2018-04-23 10:09:31

Size : 228.70 KBs
Upload : 2018-05-28 15:54:24

Size : 67.98 KBs
Upload : 2018-05-28 15:54:24

Size : 230.06 KBs
Upload : 2018-05-28 15:54:24

Size : 72.07 KBs
Upload : 2018-05-28 15:54:24
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.049363 sec.