3839900294791.jpg

นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์ 
หัวหน้างานทั่วไป(สารบรรณ) 

ดาวน์โหลดเอกสาร

สืบค้นข้อมูล

เว็บลิ้งค์

สถิติเยี่ยมชม

17938

หนังสือพิมพ์

บทความล่าสุด

ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลกรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ในวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ( 15 พฤษภาคม 2567 ) ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (พนักงานบริหารทั่วไป) 📌 เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 911 - 913 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
สร้างโดย : cpvcinfor
หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ระเบียบสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สร้างโดย : cpvcinfor
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
สร้างโดย : media
ขอเชิญทำแบบสอบถามออนไลน์ หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
สร้างโดย : media
แผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ ครูพิมสิริ อู่มาลา ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สร้างโดย : cpvcinfor
แผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ ครูพิมสิริ อู่มาลา ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สร้างโดย : download

ประกาศ