ขอเชิญทำแบบสอบถามออนไลน์ หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์

     ขอเชิญครูและบุคลาการทางการศึกษาร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพูน พัฒนาทักษะตนเอง (Reskill , UpSkill) และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ในทุกที่ ทุกเวลา (Any Time , Any Where) ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


จึง ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมกันเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในการใช้งาน

โดยทุกท่านสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่  https://forms.gle/Z1WxncBBQs1VJouR9

ซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์คะแนนทดสอบมากกว่า ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทาง Email ที่ท่านได้กรอกไว้
โดยสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้จนถึงวันที่ 22-25 เมษายน 2563
ขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง
เราจะผ่านวิกฤติช่วงนี้ไปพร้อมกับการเรียนรู้ ด้วยกัน
---
งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ