ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Laughing(11 พฤศจิกายน 2559 ) ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด
Laughing(11 พฤศจิกายน 2559) อบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 
Laughing(12 พฤศจิกายน 2559) อบรมระบบบริหารจัดการฐานความรู้ KM 
Laughing(14 พฤศจิกายน 2559) ดร.ประชาคม  จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติตรวจเยี่ยมสถานศึกษามอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่องสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา
Laughing(16 พฤศจิกายน 2559) ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษและการสอนชดเชย 
Laughing(6 ธันวาคม 2559) วิทยาลัยอาชีวศึกษาประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2559 เนื่องจากเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ทำให้เกิดผลกระทบในการเดินทาง และความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา สอนชดเชย สัปดาห์ที่ 19
Laughing(7 ธันวาคม 2559) ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

สถิติเยี่ยมชม

7451

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

เว็บลิ้งค์

กิจกรรม

ประกาศ

บทความล่าสุด

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (พนักงานบริหารทั่วไป) 📌 เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 911 - 913 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
สร้างโดย : cpvcinfor
หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ระเบียบสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สร้างโดย : cpvcinfor
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
สร้างโดย : media
ขอเชิญทำแบบสอบถามออนไลน์ หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
สร้างโดย : media
แผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ ครูพิมสิริ อู่มาลา ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สร้างโดย : cpvcinfor
แผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ ครูพิมสิริ อู่มาลา ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สร้างโดย : download
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจิราภร อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : download