ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจงานบุคลากร
งานบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทรศัพท์ 077-511234 ต่อ 140
โทรสาร 077-511218 ต่อ127

ดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บลิ้งค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
[11 พฤศจิกายน 2559] :: อบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา RMSSmile
[12 พฤศจิกายน 2559] :: อบรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ KMEmbarassed

บทความล่าสุด

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (พนักงานบริหารทั่วไป) 📌 เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 911 - 913 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : cpvcinfor
พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
สร้างโดย : cpvcinfor
หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ระเบียบสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สร้างโดย : cpvcinfor
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
สร้างโดย : cpvcinfor
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สร้างโดย : cpvcinfor
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
สร้างโดย : media
ขอเชิญทำแบบสอบถามออนไลน์ หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
สร้างโดย : media
แผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ ครูพิมสิริ อู่มาลา ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สร้างโดย : cpvcinfor
แผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ ครูพิมสิริ อู่มาลา ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สร้างโดย : download
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจิราภร อเนกศุภพล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างโดย : download

สถิติเยี่ยมชม

8209