cpvcinfor Article


วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (กลุ่ม Local Needs) หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน (English For Operation) แก่ บุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (กลุ่ม Local Needs) หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน (English For Operation) แก่ บุคลากรทางการศึกษา โดยแบ่งบุคลากรทางการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มที่ 3 ได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษในเรื่อง Telling the time กับ ครู Kristin วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและแสวงหาความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 84.82 KBs
Upload : 2017-12-04 09:15:17

Size : 361.79 KBs
Upload : 2017-12-04 09:15:17

Size : 276.59 KBs
Upload : 2017-12-04 09:15:17

Size : 420.72 KBs
Upload : 2017-12-04 09:15:17

Size : 373.23 KBs
Upload : 2017-12-04 09:15:17

Size : 307.32 KBs
Upload : 2017-12-04 09:15:17
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.043923 sec.