นักศึกษาอาหารคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง CHOTIVETOPENHOUSE

นักศึกษาอาหารคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งCHOTIVETOPENHOUSE

วันนี้ (17 ก.ย.2565) นายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มอบหมายให้ว่าที่รต.หญิงวราภรณ์ ชำนาญการ ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นำนางสาวรุ่งเรือง สมบัติพิบูลย์นักศึกษาระดับชั้นปวส.2/1 และนางสาวอาทิตยา เมฆกล่อม นักศึกษาระดับชั้นปวส.1/1

สาขางานอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

ในงาน CHOTIVET OPEN HOUSE เปิดโลกกิจกรรม 2022

🥗🥗

การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร อาหารจานสลัดรสชาติไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการประกอบอาหารให้มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว

วราภรณ์ ชำนาญการ - ภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ