ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โควตาปวช

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) กรณีพิเศษ (โควตา)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

#ติดต่อสมัครได้ที่ครูแนะแนวโรงเรียนเดิม

#ข้อมูลจากงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cpvcinfor

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ