cpvcinfor Article


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้สถานศึกษาเลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่างๆออกไปก่อน รวมถึงงดการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทางวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อน การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับรายละเอียดกำหนดการและวันเวลา ทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
นายอำนวย นวลจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 380.37 KBs
Upload : 2021-05-05 09:30:55
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.575105 sec.