cpvcinfor Article


ประชุมพัฒนาคุณภาพวิชาการให้ได้คุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(18 พ.ย.2563) นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานการประชุมเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว
วศินี คงนาสร - ถ่ายภาพ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 250.67 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 412.03 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 320.19 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 395.31 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 382.49 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 293.53 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 366.03 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 238.36 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 354.93 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 419.06 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 374.37 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 414.77 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 314.68 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 360.55 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 353.33 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 356.51 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 275.52 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 295.58 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 366.76 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32

Size : 294.40 KBs
Upload : 2020-11-23 09:40:32
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.568480 sec.