cpvcinfor Article


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศธ.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

 (9 มิ.ย. 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดร. ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้ลงตรวจพื้นที่ในการประชุมติดตามผล การดำเนินนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประจำปีบประมาณ 2563 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร โดยมีนายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาชุมพร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ทั้ง 9 สถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน เช่น สภาพทั่วไป การบริหารจัดการของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ซึ่งหลังจากการรายงานดังกล่าว หัวหน้าผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานตามนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำสู่การปฏิบัติในแต่ละสถานศึกษาต่อไป

สิรีพร เส็นติหยะ – ข่าว
วศินี คงนาสร - ภาพ
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 424.63 KBs
Upload : 2020-06-09 14:23:18

Size : 105.47 KBs
Upload : 2020-06-09 14:23:18

Size : 429.65 KBs
Upload : 2020-06-09 14:23:18

Size : 410.02 KBs
Upload : 2020-06-09 14:23:18

Size : 87.87 KBs
Upload : 2020-06-09 14:23:18

Size : 115.03 KBs
Upload : 2020-06-09 14:23:18

Size : 443.86 KBs
Upload : 2020-06-09 14:23:18

Size : 389.15 KBs
Upload : 2020-06-09 14:23:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.047039 sec.