cpvcinfor Article


หลักฐานประกอบการรายงานตัว มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน การเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักฐานประกอบการรายงานตัว มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน การเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (#ทุกคนทั้งรอบโควตา #รอบทั่วไป #และรอบเพิ่มเติม)
 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 เอกสารการชำระเงินจากธนาคาร (ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาโควตา)
สำเนาเอกสาร ขนาด A4 เท่านั้น

📌📌หมายเหตุ
การแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

 ผู้ปกครองทุกท่านต้องมาประชุมเพื่อมอบตัวและทำสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามวันเวลาที่วิทยาลัยฯกำหนด

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 137.61 KBs
Upload : 2020-06-08 09:14:28
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.049387 sec.