cpvcinfor Article


นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง

ผลการประกวด มีดังนี้
ระดับ ปวช. ผลงานเรื่อง การศึกษาผลของสารเคลือบชีวภาพจากผลอ่อนทุเรียนเสริมเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเหรียญเงิน และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand พร้อมเงินรางวัลสนับสนุน 3,500 บาท

ระดับ ปวส. ผลงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปปั้นแกะสลักจากดินเปลือกหอยแมลงภู่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

นางณัฐวรรณ แสงสวี และนางปาริสา ทวี ครูที่ปรึกษา

💁 สิรีพร เส็นติหยะ - ข่าว 
เผยแพร่โดยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 98.60 KBs
Upload : 2019-07-12 09:49:27

Size : 94.88 KBs
Upload : 2019-07-12 09:49:27

Size : 102.14 KBs
Upload : 2019-07-12 09:49:27

Size : 92.15 KBs
Upload : 2019-07-12 09:49:27

Size : 67.62 KBs
Upload : 2019-07-12 09:49:27

Size : 117.36 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:17

Size : 54.71 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:17

Size : 94.88 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:17

Size : 102.14 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:17

Size : 92.15 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:17

Size : 98.60 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:17

Size : 91.04 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:17

Size : 67.62 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:17

Size : 117.36 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:22

Size : 54.71 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:22

Size : 94.88 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:22

Size : 102.14 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:22

Size : 92.15 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:22

Size : 98.60 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:22

Size : 91.04 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:22

Size : 67.62 KBs
Upload : 2019-07-12 13:41:22
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.551777 sec.