cpvcinfor Article


โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
(7 มิ.ย.2562) ที่ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาธุรกิจ และนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ 
.
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเขียนแผนธุรกิจและใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
.
สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 493.54 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 199.93 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 326.54 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 297.56 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 428.58 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 275.53 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 416.66 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 323.58 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 214.98 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 0.51 MBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 0.55 MBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 0.52 MBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 434.85 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 437.42 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 423.78 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 266.47 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 268.54 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 274.68 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 381.76 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 337.72 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 302.48 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 201.59 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 477.63 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 433.33 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 232.61 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 386.79 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 500.11 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 393.22 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 318.76 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 448.12 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37

Size : 330.78 KBs
Upload : 2019-06-07 15:49:37
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.551100 sec.