cpvcinfor Article


วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (โควตาและรอบปกติ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (โควตาและรอบปกติ) ดังรายละเอียด

ขอให้ผู้มีชื่อตามประกาศ (พร้อมด้วยผู้ปกครอง) รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

หลักฐานประกอบการรายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวและทำสัญญาค้ำประกัน 
1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปพ.1/รบ.1) ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ ขนาด A4 เท่านั้น - สำหรับผู้จบปวช.
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1:4) ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ ขนาด A4 เท่านั้น - สำหรับผู้จบม.6
3. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.1ป) ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ ขนาด A4 เท่านั้น - สำหรับผู้จบกศน.
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6. ชำระเงินตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

การแต่งกายชุดนักเรียน สถานศึกษาเดิม เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 59.28 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 46.20 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 113.12 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 93.69 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 40.98 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 31.20 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 117.14 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 32.61 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 120.24 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 87.06 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 60.12 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 112.49 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 90.55 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 45.01 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 99.06 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 94.33 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 100.27 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 82.09 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 54.26 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 67.68 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33

Size : 100.97 KBs
Upload : 2019-04-05 15:20:33
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.572405 sec.