cpvcinfor Article


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครู

วันนี้ (4 เม.ย.2562) ที่ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครู

โดยได้รับเกียรติจากนางเจียมรัตน์ บัณรส ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการแบ่งกลุ่มการทำ Work Shop

หัวข้อในการบรรยายได้แก่ ความหมายและที่มาของชุมชนแห่งการเรียนรู้ การแบ่งกลุ่มสถานการณ์จำลองการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา และการนำเสนอกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการสรุปองค์ความรู้และอภิปรายผล

ซึ่งผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จำนวน 80 คน จะได้นำความรู้ไปขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไปรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 93.39 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 116.60 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 85.50 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 97.54 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 92.73 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 63.39 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 71.08 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 63.96 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 148.50 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 97.83 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 92.34 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 94.31 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 78.80 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 83.74 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 71.00 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 98.44 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 59.65 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 96.77 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 92.38 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 76.83 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 91.52 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 97.43 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 84.16 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 99.03 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 86.38 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 95.05 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 100.67 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 100.19 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 70.19 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 141.67 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 92.75 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 77.18 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 83.95 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 71.22 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 68.37 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 119.33 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 100.27 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 86.08 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 80.79 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 93.91 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 132.57 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 110.30 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 113.21 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 80.84 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 71.06 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 166.51 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 81.56 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 98.15 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 80.74 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 100.53 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 100.75 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 92.66 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 95.74 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37

Size : 78.32 KBs
Upload : 2019-04-05 15:12:37
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.830831 sec.