cpvcinfor Article


โครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคบ่าย

นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียน แผนกวิชากการเลขานุการ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการสำเร็จการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการเลือกเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพ

ข่าว : สิรีพร เส็นติหยะ 
ถ่ายภาพ : วศินี คงนาสร
ภัคจิรา ประกอบชาติ นศ.ฝึกงานปชส. รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 0.56 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 492.12 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 432.88 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 300.41 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 410.67 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 135.25 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 434.66 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.53 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 110.97 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 249.95 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 401.01 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 455.39 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 451.74 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 424.61 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 116.57 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 100.52 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 396.53 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 444.85 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 378.42 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 149.29 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 325.10 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 420.18 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.51 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 420.25 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.50 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 129.38 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 106.02 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 421.94 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 432.88 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 335.39 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 308.88 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 419.61 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 339.29 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 107.26 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 111.03 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 428.59 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 82.80 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.53 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.52 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 398.58 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 119.42 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 465.31 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 121.10 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 409.68 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 382.62 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 100.80 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 99.87 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 138.83 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 427.50 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.55 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 83.94 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 326.38 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 507.62 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 120.02 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 116.30 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 429.29 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.58 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 138.83 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 86.43 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.53 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 115.71 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 0.51 MBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 412.41 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 321.01 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 284.71 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 108.97 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 128.10 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 193.79 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06

Size : 499.50 KBs
Upload : 2018-12-01 10:37:06
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.824272 sec.