cpvcinfor Article


นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย รับมอบพุ่มกฐินจากทุกแผนกวิชา

นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย รับมอบพุ่มกฐินจากแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะคหกรรมศาสตร์ และ ผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาสัมพันธ์และบุคลากรทางการศึกษา ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามหน้าองค์พระวิษณุกรรม เพื่อนำไปทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประเดิม ในวันศุกร์ที่ 9 พฤาจิากยน 2561

สิรีพร เส็นติหยะ ข่าว
วศินี คงนาสร ถ่ายภาพรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 443.09 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 70.78 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.64 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.65 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.54 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.50 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 489.87 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 448.67 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 457.49 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 485.59 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 475.00 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 483.99 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 426.31 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 509.35 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 475.67 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 366.41 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.50 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 106.83 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.54 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.58 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 464.24 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.50 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 441.17 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 87.43 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 511.07 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 310.97 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.54 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 0.56 MBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 92.51 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 385.14 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 464.49 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 96.04 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 445.53 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 443.09 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 484.51 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 95.14 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 461.90 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 468.09 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 439.60 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 465.34 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49

Size : 412.50 KBs
Upload : 2018-11-06 16:17:49
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.581683 sec.