cpvcinfor Article


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูเสาวลักษณ์ บุญชื่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูเสาวลักษณ์ บุญชื่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

  รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ             
   รหัสวิชา  3204 – 2006 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง             
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

ชื่อผู้วิจัย               นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น

ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานศึกษา            วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ปีที่ทำการศึกษา      2560

เอกสารดาวโหลด
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 54.45 KBs
Upload : 2018-06-30 13:46:27
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


cpvcinfor
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CPVC-KM © 2016

Generated 0.043162 sec.